تبلیغات
با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها - بـایـد کـسـی را پـیـدا کـنـم...

با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها

از تمام دار دنیا فقط یکـــــــ چیز دارم: " دوستتـــــــ "

بـایـد کـسـی را پـیـدا کـنـم...
بـایـد کـسـی را پـیـدا کـنـم...
 
کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـد (!)

آنـقـدر کـه یـکـی از ایـن شـب هـای لـعـنـتـی

آغـوشـش را بـرای مـن و یـک دنـیـا خـسـتـگـی اَم بـگـشـایـد...

هـیـچ نـگـویـد!

هـیـچ نـپـرسـد...

فـقـط مـرا در آغـوش بـگـیـرد...

بـعـد هـمـانـجـا بـمـیـرم (!!!)

تـا نـبـیـنـم روزهـای آیـنـده را ×

روزهـایـی کـه دروغ مـیـگـویـد ×

روزهـایـی کـه دیـگـر دوسـتـم نـدارد ×

روزهـایـی کـه دیـگـر مـرا در آغـوش نـمـیـگـیـرد ×

روزهـایـی کـه عـاشـق دیـگـری مـیـشـود.... ××


[ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ] [ 08:47 ق.ظ ] [ رضا ]

[ نظرات() ]