تبلیغات
با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها - کسی باشد...

با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها

از تمام دار دنیا فقط یکـــــــ چیز دارم: " دوستتـــــــ "

کسی باشد...


همیشه باید کسی باشد


 که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد...


 همیشه باید کسی باشد


 تا بغض هایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد


 باید کسی باشد


که وقتی صدایت لرزید بفهمد ...


 که اگر سکوت کردی بفهمد...


 کسی باشد


 که اگر بهانه گیر شدی بفهمد...


 کسی باشد


 که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن
 بفهمد به توجهش احتیاج داری


 بفهمد که درد داری


 بفهمد که به آغوشش احتیاج داری


 که دلگیری


 که دلتنگی...


 [ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ 11:43 ق.ظ ] [ رضا ]

[ نظرات() ]