تبلیغات
با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها - ســــــراغ تـــــــو...

با تو ولــــــــــــــی تنــ ــــها

از تمام دار دنیا فقط یکـــــــ چیز دارم: " دوستتـــــــ "

ســــــراغ تـــــــو...

و انگــــــار هــــــــزار ســــال اسـت ...

که در حـاشـــــــیـه ی ایـن رود

رد گـلــپـونـه هـای وحـشــــــی را دنـبـال مـی کنـم مـن !

هــر از گاهــی مـی ایـســـــــتـم ...

پـشـت ســرم را مـی پـایـم !

امـــا ...

نشــــانی نیســـت !

تنهــــا هــوایـی مـه آلـود ... مبـهـم

هـمــــیـن !

تـــو نـیـستـی ...

تـــو سـال هـاسـت که نـیســـــتی !

امــــا چــــــــــرا مـن ...

از آب و آیـنــــه ،

از رود ،

از گـلپـــونـه هــا ،

از شـــب ،

از ســـتـاره ،

از ســــــپـیـده ،

از پــرنــــــده ،

از پـــــــــــرواز ...

بـی وقـفـــــــه
ســــــراغ تـــــــو را مـی گـیـرم هـنــــــــــوز .....؟!؟


[ یکشنبه 12 شهریور 1391 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ رضا ]

[ نظرات() ]